VIB

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB)

Chi nhánh: Bình Thạnh

Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Số tài khoản: 606704060043448