VIETCOMBANK

Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB)

Chi nhánh: Kỳ Đồng

Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Số tài khoản: 0071003887631